Asmo Kostia Kärkkäinen

Kuvassa Asmo Kostia Kärkkäinen

FM, MKT, MJD, fotograf

Olen helsinkiläinen yritysviestinnän ja brändistrategioitten asiantuntija. Kävin syntymässä Rovaniemellä, asuin Suomussalmella ja Raahessa, opiskelin Turussa ja monen mutkan kautta päädyin Helsinkiin.

Vahvuuteni on yritysten, järjestöjen ja julkisyhteisöjen toiminnan syvällinen tuntemus. Ymmärrän organisaatioiden toiminnan tuote- ja palvelukehityksestä asiakaspintaan saakka. Tunnen yritystoiminnan kansainvälisistä suuryrityksistä PK-yrityksiin ja pienyrityksiin. Kaikissa yritystyypeissä olen toiminut konsulttina.

Työmetodini on aina historiikkiprojektin alussa organisaation perusolemuksen, autopoiesiksen, etsiminen. Sen ympärille kiedotaan koko tarina, historiikki. Autopoiesis löytyy haastattelemalla ja juttelemalla organisaation ja sitä lähellä olevien ihmisten kanssa.

Olen tehnyt yli 1000 syvähaastattelua sekä kymmeniä ryhmähaastatteluja organisaatioiden sisäisen, liikkeelle panevan voiman löytämiseksi. Niiden perusteella olen kirjoittanut kymmeniä raportteja, tutkimuksia, katsauksia sekä strategioita.

Tämä osaaminen liitettynä antropologiseen koulutukseen sekä vahvaan kirjoittajakokemukseen ja valokuvauksen hallintaan tuovat historiikin kirjoittamiseen paitsi historian osaamista myös hienoa visuaalista laatua sekä nopeutta.

Olen hyvin monipuolinen kirjoittaja. Kirjoittajakokemusta on kaunokirjallisuudesta copywriterin töihin, runoilijasta lehtijuttuihin, romaanikirjoittajasta laajoihin tutkimusraportteihin. Olen julkaissut romaanin ja kolme runokokoelmaa.

Olen työskennellyt viestintäpäällikkönä suuressa järjestössä sekä toiminut viestintäasiantuntijana ja tutkijana lukuisissa järjestö- ja yritysasiakkaissa omien yritysteni kautta. Olen myös laatinut lukuisia viestintästrategioita ja jalkauttanut niitä asiakkaiden yksiköihin ja henkilöstöön.

Toimin viestinnän, brändistrategioiden, valmennuksen ja suunnittelun parissa kahdessa yrityksessäni, ASMOKissa sekä Abacomissa.