Marita Bagge

Är född i Sundom, som numeraKuvassa Marita Bagge
är en del av Vasa, år 1953. Har
bott 40 år i Vörå men återvände
kort före pensioneringen till
hembyn.

Har arbetat som nyhetsreporter på Vasabladet under åren 1986- 2016. Har också ett förflutet som kommunpolitiker.

Debuterade som författare med boken om Mickelsörarna år 1996. Boken är den första och hittills den enda om skärgården som numera är en del av Kvarkens världsarv.

Boken som såldes slut i flera upplagor stärkte mitt intresse för människor och deras historia och jag har sedan dess fortsatt att skriva och berätta enkelt och människonära.

Testamentet En skildring av Fanny Smeds liv utkom 2001 och Född till fabrikör, Österberg Groups historia, utkom 2004.  Boken behandlar verksamheten från att företaget grundades av Knut Österberg år 1948 fram till utgivningen 2004.

I samarbete med konstnären Paul Hägglund gav jag ut boken Livet i Vörå skildrat med pensel 2009.

År 2015 utkom historiken Rökiö som jag skrev i samarbete med en hembygdsforskargrupp och Rökiö Biblioteksförening.

2018 skrev jag på uppdrag av Vasa Andelsbank boken Liten blir mycket större- Pienestä paljon suurempi, som skildrar den turbulenta tid som utspelade sig i Vasa Andelsbank men också i bankbranschen som helhet åren 2008-2018.

Min senaste bok Betydelsen av Fannys testamente utkom sommaren 2020. Den är en fortsättning på Testamentet och skriven för Studiestödsstiftelsen i Kimo, Komossa och Kuoppala byar.

Vid sidan om heltidsarbetet som redaktör vid Vasabladet/ HSS Media har jag under tjugo år ingått i redaktionen för kulturpublikationen I Rågens Rike i Vörå. Sedan 2018 är jag redaktör för Sundom bys årspublikation Murmursunds Allehanda som utkommer en gång per år.